Aktywne szkolenia BHP

Tradycyjne okresowe szkolenie BHP nie spełnia swoich celów, ponieważ traktowane jest przez pracowników dość… lekceważąco. Niestety, przekłada się to potem na ilość wypadków przy pracy, co z kolei powoduje ogromne straty dla przedsiębiorstwa, które na przykład traci pracownika na pewien okres lub nawet na stałe. Sposobem na poprawę sytuacji, może być organizacja safety day, który wymusza na pracownikach aktywny udział. Taki dzień bezpieczeństwa doskonale uczy współpracy i integruje cały zespół. Jest to także doskonała okazja dla właściciela firmy lub managera do obserwacji podwładnych, ocenienia ich umiejętności oraz przydzielenia zadań odpowiednich do predyspozycji każdego z nich. Jednak przede wszystkim dzień BHP poprawi bezpieczeństwo pracy, które przełoży się na wzrost zysków firmy, oraz polepszy wizerunek jako przedsiębiorstwa dbającego o bezpieczeństwo swoich pracowników.